Kui soovid saada sisuloojaks, siis siin on hea võimalus omandada alusteadmised blogipidamise, kirjutamise, foto- ja videotöötluse ning visuaalselt kaunite infograafikute loomise kohta.
Vaata kõiki mooduleid

Loo!

Digitaaltehnoloogia tähenduslik ja efektiivne kasutamine ei tähenda ainult arvutimängude mängimist, muusika kuulamist, filmisõltlaseks saamist või sõpradega suhtlemist 24 tundi ööpäevas. Digitehnoloogia pakub enneolematuid võimalusi kõigile, kes on kunagi unistanud ise midagi luua, olgu selleks kas tekst, muusika, audiovisuaalsed teosed, fotod ja palju muud. Digitaalsed oskused on vajalikud nii asjaarmastajatele kui ka professionaalidele. Tänapäeva hea internetikäitumise üks oluline aspekt on oskus sisu vastutustundlikult luua ja jagada.

Vaata allolevast tabelist, kuidas saada digiprofiks!

AlgtaseDigitaalsete tööriistade abil oskan luua vähemalt ühes vormingus lihtsat digitaalset sisu (nt tekst, tabelid, pildid, helifailid). Oskan teiste loodud sisu toimetada. Tean, et sisu võib olla autoriõigustega kaitstud. Oskan kasutada tarkvara ja äppe lihtsate funktsioonide ja sätete muutmiseks (nt vaikesätete muutmiseks).

KesktaseOskan luua keerulist digitaalset sisu erinevates vormingutes (nt tekst, tabelid, pildid, helifailid). Oskan levinumate mallide (nt WordPress) ja digitaalsete tööriistade abil luua veebilehti või blogisid. Oskan kasutada teiste või enda loodud sisu jaoks põhivorminguid (nt joonealused märkused, diagrammid, tabelid). Tean, kuidas sisule viidata ja kuidas autoriõigusega kaitstud sisu taaskasutada. Tean ühe programmeerimiskeele põhitõdesid.
KõrgtaseOlen võimeline erinevate digitaalsete keskkondade ja tööriistade abil looma või muutma erinevates formaatides keerulist multimeediumisisu . Oskan programmeerimiskeelt kasutades luua veebilehe. Oskan töötada erinevate tööriistade täpsemate vormindamisfunktsioonidega (nt kombineerida eri vormingus dokumente, kasutada keerulisi vormeleid). Tean, kuidas kasutada litsentse ja autoriõigusi. Oskan kasutada mitut programmeerimiskeelt. Tean, kuidas erinevate tööriistade abil kujundada, luua ja muuta andmebaase. Allikas: (europass.cedefop.europa.eu, 2017, Digital Literacy ).

 
Palju õnne, oled saavutanud kõrgeima taseme!

Nii Eestis kui ka mujal maailmas tehtud uuringud näitavad, et noored kasutavad Internetti ja digitehnoloogiaid peamiselt meelelahutuseks (” The Digital IQ of a Learner ”, 2017, ja  ‘ Common Sense Census: Media Use by Tweens and Teens ‘,  commonsensemedia.org, 2015).  Seetõttu on oluline üha rohkem keskenduda digiõppes sellele, kuidas luua kvaliteetset internetisisu ning arendada tehnoloogiliste vahendite abil personaalseid digioskusi. Kuna tehnoloogia areneb väga kiiresti, kestab digioskuste omandamine terve elu.

Sellel kursusel saad teada põhitõed, mis on vajalikud kvaliteetseks eneseteostuseks Internetis.

  • Kuidas luua veenvat sõnumit?
  • Kuidas tajub vaataja graafilist informatsiooni?
  • Kuidas teha kvaliteetseid fotosid?
  • Kuidas salvestada videot?
  • Kuidas andmeid turvaliselt säilitada?
  • Mis on autoriõigus ja kuidas seda kasutada?HUVITAV!

Vaata loovagentuuri Peppermint tehtud edulugu sellest, kuidas Liga Riga ning Rebecca Gesler said tuntud sisuloojateks.