Noortele suunatud digiharidusprogramm alustab sel aastal uue nimega

Noortele suunatud digiharidusprogramm alustab sel aastal uue nimega

Septembri lõpus läheb taas käima Samsungi korraldatav digiharidusprogramm, mille eesmärgiks on tõsta noorte teadmisi digiteemadel ning sel aastal on fookuses küberkiusamine, küberhügieen, ebasobiv sisu internetis ja nutisõltuvus.

Lisaks sisule on uus ka programmi nimi. Eelmistel aastatel on projekt kandnud nime Samsung Digi Pass, kuid et katta programmi laiapõhjalist fookust, on selle nimi nüüd Digitaalne IQ.

Programmi raames leiab aset ka võistlus Netikett, kus gümnaasiuminoori kutsutakse üles valmistama nelja fookusteema kohta käivat sisu ning parimatele pannakse välja ka auhinnad.

Suur osa programmis toimuvast on seotud ka digitaalneiq.ee veebilehega, seega tasub ka siin toimuval silm peal hoida!