Koduõppe leidlikud ülesanded: toa koristamine kehalises, perekonnale õhtusöögi valmistamine kodunduses

Koduõppe leidlikud ülesanded: toa koristamine kehalises, perekonnale õhtusöögi valmistamine kodunduses

Juba üle kuu koduõppel olnud õpilastele ja õpetajatele on see aeg olnud küllalti väljakutsuv ning õpetajad peavad leidma järjest uusi mooduseid, kuidas õpilasi distantsilt piisavalt motiveerituna hoida. Õnneks leidub Eestis küllalt õpetajaid, kes on selleks leidnud nii mõnegi põneva koduse ülesande.

„Väga paljudes riikides on praegu õpilased kaugõppel ja kindlasti on just Eesti õpilastel ja õpetajatel siin praegu suur eelis, kuna Eestis toimis e-kool juba enne kriisi. Seepärast oskavad ilmselt Eesti õpetajad keskmisest paremini ära kasutada ka erinevaid digilahendusi ning ka õpilased ise on teadlikumad digimaailma võimalustest ja ohtudest,“ lausus Samsungi ellu kutsutud programmi Õpilaste Digitaalne IQ juht Egle Tamelyte.

„Väga tore ettevõtmine on näiteks algatuse Tagasi Kooli külalistundide programm, mille kaudu saavad erinevate erialade esindajad anda külalistunde online keskkondade vahendusel ning paljud õpetajad on seda võimalust ka oma tundide mitmekesistamiseks kasutanud,“ märkis Tamelyte. „Kõikide selliste digitaalsete õppevõimaluste kõrval on aga siiski olulised ka reaalelulised koolitööd, mis tõmbaks noori natuke ekraanidest eemale ning tõstaks motivatsiooni. Seepärast on eriti tore näha paljude Eesti õpetajate leidlikkust, mille kohta oleme nii mõneltki õpilaselt kiitvaid sõnu kuulnud.“

Näiteks on paljud kehalise kasvatuse õpetajad leidnud kaasakiskuvaid tegevusi oma õpilastele andes tunni läbimiseks ülesande koristada ära oma tuba, sõita väljas rulaga või rattaga ning isegi ülesande mängida soojenduseks läbi mängukonsoolil olev tantsimise mäng „Just Dance“. Hiljem on kõikide ülesannete puhul olnud vajalik esitada ka videotõestus.

Kodundusõpetajad on andnud õpilastele ülesandeks valmistada ülejäänud perele lõuna- või õhtusööke, mille retsept varem valmis õpiti. „Selline ülesanne on olnud kindlasti väga meelepärane ka vanematele, kes muidu on pidanud söögi eest vastutama,“ märkis Õpilaste Digitaalne IQ juht Egle Tamelyte.

Käsitöö tunni andjad on samuti hiilanud leidlikkusega – möödunud pühade ajal paluti õpilastel tunni asemel hoopis mune värvida ning salvestada hilisem munaveeretamise võistlus ning tööõpetuse raames on tulnud õpilasel leida kodus mõni katkine või tegemata asi ja see ära parandada. Näiteks sai tänu sellele ülesandele paika nii mitmeski kodus juba mõnda aega paigaldamata olnud põrandaliistud.

Eesti keele õpetajad on näiteks andnud ülesande valmistada oma nooremale õele või vennale ette üks korralik etteütlus.

Hüppeliselt tõusnud digilahenduste kasutamise juures on aga oluline, et nii õpilased kui ka õpetajad oleksid teadlikud digimaailma võimalustest, ohtudest ja käitumisnormidest. „Meie kogemused ja viimase poole aasta jooksul läbi viidud loengud koolides on näidanud, et Eesti koolinoortel on tegelikult teadmised kübermaailmast päris head, kuigi vahel kõiki neid teadmisi küll ei kasutata ja nende üle kordamine poleks üldse halb,“ märkis Tamelyte. 

Õpilaste Digitaalne IQ koolitusprogrammi jooksul valmisid koolinoortele muuhulgas ka õpetlikud videoloengud ning võistluse Netikett raames lõid õpilased ise õpetlikud materjalid internetis korrektseks käitumiseks. Kõik materjalid ja videod on leitavad lehelt www.digitaalneiq.ee/oppimine