Juunis tähistati rahvusvahelist noorte oskuste päeva

Juunis tähistati rahvusvahelist noorte oskuste päeva

Rahvusvahelise noorte oskuste päeva eesmärk on tõsta esile noortele antavate oluliste eluoskuste tähtsust. Sellel aastal on päeval eriline kaal, kuna uuringute järgi on COVID-19 mõjunud noortele märksa negatiivsemalt kui täiskasvanutele. 

ÜRO kuulutas 15. juuli rahvusvaheliseks noorte oskuste päevaks eesmärgiga tõsta esile noortele antavate strateegiliste oskuste olulisust, et nad leiaks tööd ning suudaks tegeleda ka ettevõtlusega. Koroonaepideemia mõjul on päeva olulisus veelgi tõusnud, kuna ÜRO andmetel on veel praegugi koolide sulgemise tõttu mõjutatud tervelt 157 miljoni noore õppetöö. 768 miljonit noort peavad kohanema pooleldi kinni olevate koolide ja sellest tuleneva häiritud õppetöö mõjudega. 

Kui terves maailmas kukkus viiruse mõjul täiskasvanute tööhõive 3,7 protsenti, siis vanuses 15-24 noorte hulgas oli see ligi kaks korda rohkem ehk 8,7 protsenti.   

„Kriis on eriti karmilt löönud muidugi arengumaade noori ja nende haridust, kuid ka siinsed noored on pidanud ju päris palju oma õppeharjumusi muutma. Kriisi lõplikud mõjud alles selguvad hiljem, kuid on selge, et muutunud on see, kuidas õpitakse ning ka see, milliseid oskusi noortel kooli lõppedes vaja läheb,“ selgitasSamsungi digiharidusprogrammi „Solve for Tomorrow“ juht Egle Tamelyte. 

„Õpilased peavad olema iseseisvamad oma ajakava planeerimisel, oma ideid tuleb osata n-ö maha müüa üksnes veebikaamera või lühikese esitluse vahendusel ning tuleb osata ka hoida mõistlikku tasakaalu digimaailmas veedetud aja ja reaalse elu vahel,“ tõi Tamelyte näiteid.   

Just viimane on ka kevadel Eestis käima lükatud digiharidusprogrammi „Solve for Tomorrow“ üks eesmärke. Osalevatelt noorte võistkondadelt oodatakse lennukaid ideid, kuidas luua mõistlik tasakaal veebis veedetud aja ja reaalse maailma vahel olukorras, kus järjest rohkem koolitunde, kohtumisi, tööintervjuusid jms liigub veebi. 

Baltikumi ülese võistluse esimene faas on juba läbi ning sügisel jätkavad järgmisesse vooru pääsenud võistkonnad oma ideede arendamist. Selleks pakub Samsung noortele võimalust saada osa mentorlusest, konsultatsioone ja töötube, et innustada võistkondi looma võimalikku prototüüpi või idee edasiarendust.

Oktoobri lõpus tuleb kokku rahvusvaheline žürii, kes valib välja parimad ja suurema potentsiaaliga võistlustööd, mis pääsevad Baltikumiülesesse finaali. Igast riigist valitakse lõppvõistlusele peaauhinnale kandideerima välja viis parimat tööd.

Solve for Tomorrow finaali auhinnafondi suuruseks on 18 000 eurot. Esikoha võistkond pälvib 5000 eurot ning lisaks 5000 euro eest Samsungi seadmeid. Teise koha auhind koosneb 5000 euro eest valitud Samsungi seadmetest ning kolmanda koha auhind 3000 euro väärtuses seadmetest.

Lisaks Samsungi ekspertidele löövad võistluse mentoritena ja žüriis Eestist kaasa TalTechi, Mektory, Startup Estonia, Study in Estonia, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Lift99, Junior Achievement Estonia ja mitmete teiste hariduse ja innovatsiooniga seotud ettevõtete esinidajad.

Kogu informatsiooni Solve for Tomorrow võistluse ja tingimuste kohta leiab veebilehelt www.solvefortomorrow.ee ning kõikide uudised ja teatel leiab programmi Facebook-ist. Programmi kodulehelt leiab ka hulgaliselt õppevideoid, mis on valminud Digitaalne IQ programmi jooksul.