„Samsungi õpilasprogrammi – Solve for Tomorrow”

Reeglid ja tingimused

Programmi korraldaja ja promootorid 

 1. Programmi organiseerib SIA Samsung Electronics Baltics (edaspidi – korraldaja), reg. number 40003963909, reg. Aadress Duntes tn. 6, Riga, LV-1013, Läti. 
 2. „Samsung Solve for Tomorrow õpilasprogrammi“ promootorid (edaspidi – programm) on: 
  1. Publicum, UAB, Reg. number: 125671759, VAT number: LT256717515, Aadress: Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Leedu; 
  1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOMUNIKĀCIJAS AĢENTŪRA", Reg. number: 40003524607, VAT number: LV40003524607, Address: Blaumaņa 5A-7, Riia, LV-1011, Läti;
  1. Hamburg ja Partnerid OÜ, Reg number: 11199312, VAT No.: EE101024862, Aadress: Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn, Eesti (edaspidi – promootorid). 

Mõisted

 1. „Taotleja“ tähendab isikut, kes programmi registreerub.
 2. „Programmi taotlus“ – taotlus programmis osalemiseks.
 3. „Programmi eesmärk“ tähendab lühikokkuvõtet, mille osalejad peavad oma võistlustöö raames ideena esitama. 
 4. “Programm” tähendab “Samsung õpilasprogrammi - Solve for Tomorrow”.
 5. “Idee edasiarendus“ tähendab võistkonna 2. etappi esitatud tööd. 
 6. “Võistlustöö” tähendab igat võistlusele esitatud tööd/ideed.
 7. “Registreerimine” tähendab meeskonna registreerimisvormi koos meeskonna ideega.
 8. “Finalist” tähendab võistkonda, kes on valitud osalema võistluse 3. etappi.  
 9. “Idee" tähendab ideed või lahendust, mille osaleja registreeris vastavalt võistluse teemale. 
 10. “Osaleja” tähendab iga võistkonnaliiget (võistkonda), kes on programmi registreerinud. 
 11. “Esitis” tähendab taotleja või osaleja esitatud mis tahes (mitteisiklikku) teavet/informatsiooni olenemata võistluse etapist. 
 12. “Tingimused” tähendab „Samsung õpilasprogrammi – Solve for Tomorrow“ reegleid ja tingimusi.
 13. “Teema” tähendab Samsungi poolt konkursile esitatud lähteülesannet.

Osalejad

 1. Programm on mõeldud õpilastele Leedust, Lätist ja Eestist, kes käivad programmitaotluse esitamise ajal 9.-12. klassis. Programmis osalevasse võistkonda peab kuuluma 3-5 inimesest.  
 2. Programm on jagatud kolme etapiks, mille valikuprotsess algab teises etapis, järgmises etapis saavad osaleda ainult osalejad, kes läbivad esimese etapi. 
 3. Programmis osalemiseks ei ole vaja sisenemistasu maksta. 
 4. Programmiga liitudes nõustub osaleja olema seotud käesolevate tingimuste ja teabega, mida korraldaja on programmi kohta avaldanud (www.skaitmeninisiq.lt Leedus; www.solvefortomorrow.lv Lätis; www.solvefortomorrow.ee Eestis) või teistes taotlusprotessis sätestatud dokumentides/infos. 

Kestus ja territoorium

 1. Programm toimub Eesti, Läti ja Leedu territooriumil.  
 2. Programm toimub September 2022 - Jaanuar 2023, vastavalt allolevas ajakavas (edaspidi – Ajakava) näidatud sündmustikule: 
Programmi algus 12.09.2022
Esimese etapp - avaldused12.09.2022 – 06.10.2022
Esimese etapi ideede esitamise tähtaeg 06.10.2022
Esimene etapp – õppimisetapp07.10.2022 – 09.11.2022
Registreerimine ja ideepakkumine10.11.2022
Teine etapp – idee arendamise etapp (individuaalne töö ja mentorlusprotsess – meistriklassid/töötoad)14.11.2022 – 07.12.2022
Teise etapi tööde esitamise tähtaeg 08.12.2022
Kohalik žürii hindab võistlustöid08.12.2022 – 8.01.2023
15 võistkonda saavad kutse osaleda finaalis, finalistide väljakuulutamine 09.01.2023
Kolmanda etapi lõpuüritus, žürii hindamine ning võitjate välja kuulutamineJaanuar 2023, täpne kuupäev selgub jooksvalt
 • Töötubade ja lõppürituse täpsemad kuupäevad kinnitatakse hiljem. Korraldaja teeb osalejatega koostööd sobivate kuupäevade leidmiseks. Kokkulepitud kuupäevadel programmis osalemine on etappides edasiliikumiseks kohustuslik. 
 • Korraldaja jätab endale õiguse muuta käesoleva programmi ajakava, kestust & täpseid kuupäevi.

Programmi esimene etapp - Taotlus 

 • Taotlejad peavad esitama oma programmi taotluse aadressil www.skaitmeninisiq.lt Leedus; www.solvefortomorrow.lvLätis ja  www.solvefortomorrow.ee Eestis. 12 septembrist 2022 kuni 6. oktoobrini 2022 kella 23:59-ni (GMT+2), koondudes kokku 3-5 liikmelistesse võistkondadesse. 
 • Programmi taotlus peab olema täielikult täidetud veebipõhisel taotlusvormil, mis on saadavad §24 nimetatud veebilehekülgedel.
 • Programmi taotlus võimaldab igas taotlejal osaleda esimeses etapis: õppeetapis ja osaleda disainimõtlemise meistriklassis. (edaspidi - esimene etapp
 • Peale esimest etappi peavad võistkonnaks ühinenud osalejad esitama konkurssi töö aadressil  www.skaitmeninisiq.ltLeedus; www.solvefortomorrow.lv Lätis &  www.solvefortomorrow.ee Eestis.  Töö tuleb esitada hiljemalt 10. novembril 2022 kell 23:59 (GMT+2). Taotlejate võistkondi nimetatakse edaspidi osalejateks.  
 • Programmitöö esitamisel peab olema:
  • Täidetud veebipõhine taotlusvorm;
  • Võimalikud visuaalid, mis illustreerivad osalejate ideed PDF- või PPT-vormingus. See tuleb lisada taotlusvormile alla laaditava lingina, mis ei aegu (nt. Google Drive, Dropbox) või mis tahes teisel viisil, mis on märgitud taotlusvormis; 
  • Idee- lahenduse ettepanek, mis on seotud tehnoloogiatega vastavalt programmi eesmärgiga: Kuidas saab tehnoloogia aidata meil igapäevaelus säästvamaid valikuid ja tavasid rakendada? 
 • Iga osaleja võib esitada ainult ühe idee. 
 • Võistlustööd vaadatakse läbi ja hinnatakse korraldajate ja promootorite poolt.
 • Iga osalejaga peab kaasas olema neid esindav õpetaja. Iga taotleja võib olla ainult ühe osaleja (avalduse teinud meeskonna) liige.
 • Osalejad peavad looma oma töö ise. Kasutada ei tohi kolmandate isikute materjali – tekste, pilte, heli- või videosalvestisi.
 • Programmis osalemiseks kandideerinud osalejad peavad osalema töötubades, meistriklassides, mentorlusseanssides ja järgima korraldaja juhiseid, et läbida edukalt programm ning kandideerida võitjaks 
 • Kõik taotlejad tegutsevad heas usus ja tavas, teeb koostööd korraldajaga, esitab vajalike esitisi õigeaegselt ning ei tegutse viisil, mis võib kahjustada korraldaja mainet või kahjustada korraldaja töötajate tervist, turvalisust või heaolu. Taotlejale kehtivad antud kirjutised ka teiste taotlejate kohta 
 • Osalejaid kelle programmi võistlustööd vastavad nõuetele saavad teavituse e-posti teel ning osalejad saavad jätkata programmi teises etapis.  
 • Esimeses etapis võidutööde kindlaksmääramisel arvestatakse järgnevate kriteeriumitega:  
  • Tehnoloogia – Kas idee puhul saab lahenduseks kasutada tehnoloogiat?
  • Loovus – Kui originaalne ja loov lähenemine on ideel?
  • Teostatavus – Kui teostatav on idee praeguse tehnoloogia ja ressurssidega?  
  • Sotsiaalne mõju – Millise ühiskondliku väljakutsega võistkond tegeleb? Kuidas on võistkond arvestanud sihtrühma vajadustega? Milline on idee potentsiaal jõudmaks sihtrümani ja sellest kasu saada?  

Teine etapp – ideearendus 

 • Teises etapis ehk idee arendus etapis (edaspidi – Teine etapp), saavad osaleda kõik osalejad, kes olid edukad ning keda teavitati §35 kohaselt. 
 • Teises etapis peavad osalejad oma ideed edasi arendama põhjalikumaks kontseptsiooniks, mis põhineb töötubades osalemisel. 
 • Osalejad peavad oma väljatöötatud idee esitama hiljemalt 8. detsembril 2022 kella 23:59-ks (GMT+2).
 • Väljatöötatud ideede esildised peavad sisaldama: 
  • Projekti visuaalset esitlust, mis näitab väljatöötatud idee kujundamist PDF-, PPT- või mõnes teises formaadis, osalejate valikul. See tuleb lisada taotlusvormile allalaaditava lingina, mis ei aegu (nt. Google Drive, Dropbox) või mõnel teisel viisil nagu on märgitud taotlusvormis; 
  • Täidetud veebipõhine taotlusvorm, koos üksikajalike vastustega kõikidele esitatud küsimustele. 
 • Iga esitis vaadatakse läbi ja saab hinnangu kohtunike kogu poolt, mis koosneb korraldaja töötajatest või esindajatest ning sõltumatutest kohtunikest. Sõltumatu(te) kohtuniku(de) täisnimi(ed) tehakse kättesaadavaks programmi ametlikul veebilehel. 
 • Kohalik kohtunike kolleegium vaatab läbi võidutööd, et määrata igast riigist – Eestist, Lätist ja Leedust – 5 (viis) tööd (kokku 15 (viisteist)), mis kohtunike arvates vastavad kõige enam kriteeriumile. Kohtunike langetatud otsus on lõplik. 
 • Osalejad, kelle võistlustööd vastavad nõuetele ja saanud kohapeal kõrgeimad punktid, peale §48 nimetatud võidukriteeriumite kaalumist, teavitatakse e-posti teel osalejaid ja saavad õiguse edasi liikuda programmi kolmandasse etappi. 

Kolmas etapp – Finaal

 • Programmi lõppetapis (edaspidi – Kolmas etapp) saavad osaleda ainult need 15 (viisteist) osalejat, kes olid edukad ja saanud vastavalt §43 teate. 
 • Osalejad esitavad oma lõplikult väljatöötatud ideed kolmanda etapi lõpuüritusel inglise keeles. 
 • Kõiki väljatöötatud ideid, millele on kaasa lisatud esitlus, saab hinnangu rahvusvaheliselt kohtunike nõukogult, mis koosneb korraldaja töötajatest või esindajatest ja sõltumatutest kohtunikest. 
 • Võitjad kuulutatakse välja kolmanda etapi lõppvõistlusel, kohtunike hinnangute alusel. 
 • Võitnud osalejaideed selgitatakse välja järgnevate kriteeriumite alusel: 
  • Parim lahendus tehnoloogia (rakenduse, toote või teenuse) kasutus põhiteema käsitlemisel
  • Detailide kvaliteet ja selgus lõplikus plaanis, mida esitleti võistlusel; 
  • Idee loovus ja originaalsus; 
  • Lahenduse teostatavus, arvestades praegust tehnoloogiat, ressursse, seadusi ja määrusi;  
  • Idee potentsiaal ühiskonda ja/või keskkonda kasulikult mõjutada
  • Potentsiaal jõuda oma sihtrühmani; 
  • Ideid, mis on välja töötatud AI, IoT, VR või AR integreerimisega, on eelistatumad. 

Auhinnad 

 • Kolmanda etapi lõpptulemuse saavutanud osaleja saab auhinna, mis koosneb 5000€ (viis tuhat eurot) suurusest rahalisest preemiast ning 5000€ (viis tuhat eurot) väärtuses korraldaja seadmete ostmiseks. 
 • Kolmanda etapi teise kõrgeima punktisumma kogunud osaleja saab auhinna, mis koosneb 4000€ (neli tuhat eurot) väärtuses korraldaja seadmete ostmiseks.
 • Kolmanda etapi kolmanda kõrgeima punktisumma saanud osaleja saab 2000€ (kaks tuhat eurot) väärtuses korraldaja seadmete ostmiseks.
 • Kõik finalistid välja arvatud punktides §49, §50 & §51 nimetatud peaauhinna võitjad, saavad eriauhinna. Korraldajad võivad lisada täiendavaid eriauhindu väljaspool peaauhinnafondi, kuid nende koguväärtus ei tohi ületada 1000€  
 • Kõik selle programmi tulemusena välja antud auhinnad kuuluvad maksustamisele vastavalt iga riigi seadusandlusele.  
 • Korraldaja kohustub tasuma võitnud osalejate kasuks kõik käesolevate tingimuste kohaselt välja antud auhindadelt kohaldatavad maksud. 

Esitiste kasutamine

 • Promootorid võivad avaldada mis tahes selle programmiga seoses saadud esildisi, mis tahes veebisaidil või mis iganes suhtlusvõrgustiku veebisaidil, igal ajal ja mis tahes põhjusel, ilma tasu ja eraldi lepinguta. 
 • Programmis osalemisega nõustuvad osalejad, et esildisi võib kasutada mitmel viisil, reprodutseerida, redigeerida ja avaldada korraldajate Eesti, Läti või Leedu Facebooki kontodel ning korraldajate veebisaitidel Eestis, Lätis või Leedus. Osalejad kinnitavad ka, et neil on tingimuste kohaselt õigused ja volitused programmi sisenemiseks ning et korraldaja ei pea maksma osalejatele autoritasusid, tasusid, litsentse ega teisi tasusid intellektuaalomandi õiguste eest või mis tahes kolmandale osapoolele. Kahtluste vältimiseks on korraldajal õigus kasutada käesolevas programmis osalejate esitatud ideid, esildisi ja mis tahes teisi materjale või materjalide osasid oma äranägemisel, ilma territoriaalsete või ajaliste piiranguteta ning kooskõlas korraldaja tingimustega. Eesmärgid, sealhulgas (a) ideede, esildiste ja mis tahes muu osalejate mis tahes eesmärgil esitatud materjali reprodutseerimine, paljundamine; (b) paranduste ja täienduste tegemine Ideedes, Esitistes ja mis tahes muus osalejate esitatud materjalis; (c) ideede, esitiste ja mis tahes muu osalejate esitatud materjali koopiate levitamine kõikjal maailmas; (d) osalejate esitatud ideede, esitluste ja mis tahes muu materjali avalik kuvamine; (e) ideede, esitiste ja mis tahes muu osalejate pakutava materjali üldsusele edastamine või edastamine, sealhulgas arvutivõrkude kaudu (digitaalne sisu, veebisaidid jne)
 • Iga osaleja kinnitab, et ta on isik, kes oli ideede autor ning taotlusvormid esitatakse vastavalt käesoleva programmi tingimustele. Osalejad hüvitavad korraldajatele ja korraldajale kahju ning hoiduvad seejärel kahjudest, kadudest, kohustustest, nõuetest, hagidest ja nõudmistest, kuid mitteainult, tasudest mis tulenevad otseselt või kaudselt mis tahes tingimuste programmi tingimuste rikkumisest.
 • Iga osaleja nõustub, et korraldajal ja promootoritel ning nendega seotud orgnisatsioonidel on õigus programmi kohta aru anda, sealhulgas osaleja ideede, esituste ja teiste osalejate esitatud materjalide kohta, sealhulgas turundusmärkidel.  

Isikuandmed – õigus kasutada nimesid, pilte ja videoid 

 • Korraldaja on programmi andmete vastutav töötleja. Korraldajad on programmi eesmärkidel korraldaja andmetöötlejad. Taotlejad võivad taotleda juurdepääsu, paranduste, kustutamise, töötlemise piiramise, osalejate isikuandmete töötlemisele vastuväiteid, andmete teisaldatavuse õiguse kasutamiseks või teiste oma isikuandmete käsitlemisega seotud murede tekitamiseks, võivad taotlejad esitada taotluse Europpa andmekaitseametnikule - GDPR’i tugilehelt, mille link on saadaval aadressil http://www.samsung.com/ee. Osalejad võivad esitada oma isikuandmete töötlemise kohta kaebusi ja andmekaitse järelevalveasutustele.
 • Korraldaja kasutab taotlejate isikuandmeid ainult programmi haldamiseks ja administratiivsetel eesmärkidel. Sealhulgas taotlejate ja osalejatega programmi ja mis tahes auhinnategevustega seoses kontakteerumise eesmärgil kui ka alltoodud eesmärkidel. 
  • Iga taotleja, kes jõuab käesoleva programmi teise etappi, tunnistab, et korraldaja, promootor ning nendega seotud sidusettevõtted võivad programmiga seotud reklaamides ja turunduses kasutada oma nime, asukohta ja vanust.  
  • Iga taotleja, kes jõuab käesoleva  programmi teise etappi, tunnistab, et korraldaja, promootor ning nendega  seotud sidusettevõtted võivad kasutada oma isikuandmeid nagu fotod & videod, programmiga seotud reklaami- ja turundustegevuses
  • Iga taotleja, kes käesoleva programmi teise etappi, tunnistab, et korraldaja, promootor ning nendega seotud organisatsioonid võivad teha ja kasutada programmiga seotud fotosid ja videoid reklaami- ja turundusüritustel 
 • Iga taotleja isikuandmed säilitatakse kooskõlas meie privaatsuspoliitikaga: 
 • Taotlejate ja osalejate isikuandmed töödeldakse järgmistel õiguslikel alustel: isikuandmete kaitse üldmääruse (edaspidi – GDPR) artikkel 6 lõige 1 punkt a (nõusolek); GDPR’i artikkel 6 lõike 1 punkt c (seadusliku kohustuse täitmine); GDPR’i artikkel 6 lõike 1 punkt f (korraldaja õigustatud huvi reklaamida Samsungi kaubamärki ja tooteid).
 • Kui taotlejate isikuandmeid töödeldakse nende nõusoleku alusel, on neil õigus oma nõusolek igas ajal tagasi võtta. See ei mõjuta enne selle tagasivõtmist nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust.

Kaitsmine 

 • Kui taotleja on alaealine või piiratud teovõimega täisealine isik, jätavad korraldajad ja promootorid endale õiguse nõuda oma seadusejärgselt eestkostjalt vastava taotleja nimel deklaratsiooni allkirjastamist, kinnitades sellega käesolevate tingimustega nõustumist. 

Lisa Tingimused 

 • Korraldaja ja promootor ei vastuta programmi katkestuse eest, mis on tingitud vääramatu jõu, rahvusvaheliste ja riiklike sanktsioonide või teistest nendest mitteolenevatest teguritest.   
 • Promootor ja korraldaja jätavad endale õiguse teha selle programmi tingimustes muudatusi, toimides mõistlikult ning kooskõlas kõigi asjakohaste õigusaktide ja tegevusjuhistega. Promootorid ja korraldajad jätavad endale õiguse programmi ajakavas toodud kuupäevi muuta. 
 • Kõik programmi ajakavas tehtud muudatused avaldatakse §24 nimetatud programmi veebisaitidel. Taotlejaid teavitatakse ka privaatselt nende e-kirjades, kui programmi ajakava muudatused võivad taotlejaid oluliselt mõjutada.
 • Promootorid ja korraldajad jätavad endale õiguse: 
  • Välistada taotleja või osaleja nende tingimuste rikkumise eest punktide määramisest või eemaldada programmist; 
  • Välistada taotleja või osaleja, kui ei reageerita korraldaja teates määratud tähtaja jooksul ning määrata asendaja;
  • Pikendada käesolevates tingimustes nimetatud esitamise tähtaegu või nõuda vastamist määratud tähtajaks, kui esitamisel on ilmnenud tehnilised või teised nägematud probleemid; 
  • Muuta tingimusi igal ajal ja ilma taotlejate nõusolekuta. Taotlejaid ja osalejaid teavitatakse sobival viisil kõikidest tingimuste muudatustest. 
  • Eemaldada taotlejaid ja osalejaid programmist ilma hüvitiseta. 
 • Iga kehtiv taotlus iga etapi lõpus punktid ja hinnangu kohtunikelt ning kohtunike langetatud otsus on lõplik. Mitte mingil juhul ei tohi teha loterii, juhuse või õnne põhjal otsuseid. Kui kohtunikud usuvad põhjendamatult, et kõik võistlustööd ei ole auhindade üleandmiseks piisavalt kvaliteetsed, jätavad kohtunikud endale õiguse programm tühistada ja auhindu mitte välja anda, avaldades oma otsuse §24 nimetatud programmi veebisaitidel ja teavitades sellest taotlejaid privaatselt läbi e-kirjade.

Hagi piirangud 

 • Promootorid ja korraldaja ei vastuta: (a) taotluse vastuvõtmise ebaõnnestumise eest, mis on tingitud edastamise tõrgetest ja teistest tingimustest, mis ei ole nende kontrolli all; (b) hilinenud, kaotsiläinud, valesti suunatud või kahjustatud edastused või esildised; (c) mis tahes arvuti või side/kommunikatsiooniga tõrked/rikked; (d) mis tahes häired, kaotused või kahjud, mis on põhjustatud sündmustest, mis ei ole promootori või korraldaja kontrollitav; (e) mis tahes trüki- kirjavead, mis tahes programmiga seotud materjalides.
 • Programmi sisenedes nõustuvad taotlejad vabastama promootori mis tahes vastutusest, mis tahes nõuetest, kulude, vigastuste, kaotuste või kahjude eest, mis tulenevad programmist või sellega seotusest, vastuvõtmisest, haldusest, kohal viibimisest mis tahes auhinna puhul (välja arvatud surm või kehavigastus, mis on põhjustatud promootorite või korraldajate hooletusest, pettusest või teistel viisidel, mis on seadusega keelatud). 
 • Promootor ja korraldaja ei vastuta mis tahes otseste või kaudsete tagajärgede eest, mis võivad tuleneda programmis osalemisest, mis tahes avaldustele tuginemisest programmi kohta või programmi peatamisest/tühistamisest.  

Haldusõigus

 • Programmi ja käesolevaid tingimusi reguleerivad Läti Vabariigi seadused. Kõik programmiga tekkivad vaidlused lahendatakse Läti Vabariigi kohtutes.     

Kontaktid 

 • Kui osalejatel on programmi kohta küsimusi või pretensioone on neil õigus esitada küsimused & pretensioonid hiljemalt 31.05.2023, helistades [●] või võttes ühendust e-posti teel: