It's time to become a content creator! In this course, you will learn the basics of blog writing, photo and video capture and editing, and learn how to create original and breathtaking infographics.
Vaata kõiki mooduleid

Kuidas luua veenvat sõnumit?

Mõtlemine on keeruline protsesside kogum, mille käigus tuleb eristada üleliigset teavet olulisest, leida fakte ja tõendeid ning järeldada ja teha oletusi. Teksti lugedes otsib kriitiliselt mõtlev inimene argumente, samuti kasutab ta ise teksti luues argumente, et kirja pandu tõesust kinnitada. Kriitilist mõtlemist tuleb sihipäraselt arendada. Kriitiliselt mõtlevad inimesed ei lange reeglina propaganda ohvriks, ei arva, et Hiinast saab osta kõrgeima kvaliteediga Itaalia kingi jne. Loomulikult ei tule iga teksti tugeva argumentatsiooniga üle külvata, tuleb arvestada ka sõnumi eesmärki, teksti vormi ja selle sihtgruppi.

Vaidlemine tähendab viisi leida võimalus, kuidas ühendada idee väidetega, mis seda kinnitavad. Vaieldav arvamus peab põhinema loogilistel teesidel ja seda peab toetama tõendusmaterjal.

Enne vaidlusesse laskumist tee eeltööd ning uuri teemat põhjalikult. Loe raamatuid, vaata videoid, kasuta iga tehnoloogilist võimalust, et teemast rohkem teada saada. Proovi probleemi mitme külje pealt näha.

SSN_arguments_1000px.png

Hea argument koosneb kolmest osast – väide, selgitus ja tõendusmaterjal:

Väideon arvamus, kelle tõde tuleb tõestada.

Selgituspõhjendab ja laiendab väidet ning vastab küsimusele “Miks ma just nii arvan”.

TõendidOn olemas kaht tüüpi tõendeid – faktid ja arvamused. Faktid on informatsioon, mida saab kontrollida ja tõestada, näiteks teaduslikud mõõtmised, loodusseadused või statistika. Arvamus on teemat hästi valdava inimese enda nägemus.


Väite esitamisel tuleb kontrollida, et kõik allikad on usaldusväärsed. Tugev tõendusmaterjal teeb ka idee tugevamaks.


Tähtis info!

  • Argumenteerides maini alati, miks Su väide on oluline ja mida see tähendab!
  • Küsi endalt, millised võivad olla vastuargumendid.
  • Mõtle alati läbi, kellele Sa kirjutad.

Võid kasutada erinevaid rakendusi, nagu Argument Wars , et arendada oma arutlusoskust.


PANE TÄHELE!

  • Et edukalt vaielda, tuleb teemaga hästi kursis olla.
  • Hea argument koosneb väitest, selgitusest ja tõenditest.