Meist

Samsung Electronics Baltics alustas õpilaste digiprogrammidega Lätis juba 2013. aastal. Eestis on digioskustega seotud programm varem kandnud nime Samsung Digi Pass. Programmide eesmärk on arendada õpilaste digioskusi, et seeläbi suurendada nende tehnoloogiaalaseid teadmisi ning võimalusi tulevikuks. Samsungi digitaalsete haridusprogammide kaudu on tänaseks spetsiaalse koolituse läbinud rohkem kui 235 õpetajat, kelle kaudu on digialased teadmised jõudnud enam kui 40 000 kooliõpilaseni.

Et suurendada noorte teadmisi ning edendada läbimõeldud digioskuste levikut, käivitasime 2017. aastal Õpilaste Digitaalse IQ programmi.

Programm hõlmab 5 koolituskursust, millest igaüks on pühendatud kindlale teemale. Kursus „Loo!“ julgustab noori muutuma kvaliteetseteks sisuloojateks. Kursus “Connect!” kutsub noori üles mõtlema kommunikatsiooniturbe, digitaalse identiteedi ja Interneti digitaalse jalajälje üle. “Töö” kursus tutvustab õpilastele digitaalseid oskusi, mis aitavad veebimaailmas edukalt hakkama saada. Kursus „Võta kaasa” avardab digitaalses keskkonnas pakutavate osaluspõhiste ja demokraatlike tööriistade silmaringi. Kursus “Mõelge!” annab soovitusi, kuidas ära kasutada võimalusi oma õppeprotsessi ja igapäevaelu hõlbustamiseks, samuti aitab kursus harjutada kriitilise mõtlemise oskusi.

Sel aastal kutsume noori oma digitaalseid teadmisi ja oskusi proovile panema võistluse “Netikett” kaudu. Õpilasmeeskondade vahelise võistluse eesmärk on luua Eesti Noorte Netikett ehk nägemus sellest, milliseid käitumise ja hoiakute aluspõhimõtteid tuleks digitaalses suhtluses järgida.

Konkursitööd võivad olla loodud ükskõik millises sobivas vormis – video, meemikogumik, muusikavideo. Samuti võib tööde loomisel kasutada kirjutatud teksti, infograafikat, fotosid, animatsiooni jne. Et hõlbustada sisu loomist ning aidata teemas püsida, on Samsung loonud koostöös ekspertide ja suunamudijatega videoloengud, mis keskenduvad tänapäeva aktuaalsetele internetisuhtluse ja -käitumise küsimustele. Parimaid konkursile esitatud töid premeerib Samsung väärtuslike auhindadega.

  • Visioon

    Meie visioon on kindlustada, et igal Euroopa noorel on juurdepääs tehnoloogiapõhisele õppele ning digitaalsele kirjandusele.

  • Missioon

    Investeerime aega ja raha, et kõikidel Euroopa noortel oleks võimalik omandada tööturule sisenemiseks vajalikud digitaalsed oskused.

  • Eesmärk

    Meie eesmärk ehitada lastele ja noortele parem tulevik, pakkudes selleks koolitusprogramme, mille kaudu on noortel võimalik omandada eluks vajalikke digi- ja tehnoloogilisi oskusi.